CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

Danh mục vần L

LA

·         La võng

 

LẠC

·         Lạc

·         Lạc cực bi sanh

·         Lạc dĩ vong ưu

·         Lạc đạo vong bần

·         Lạc hậu

·         Lạc Hồng

·         Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ

·         Lạc quốc

·         Lạc quyên

·         Lạc thành

·         Lạc thư

 

LAI

·         Lai

·         Lai nhựt - Lai niên

·         Lai sinh

 

LẠI

·         Lại viện

 

LẠM

·         Lạm

·         Lạm dự

·         Lạm quyền

 

LAN

·         Lan

·         Lan tàn ngọc chiết

·         Lan tư huệ chất

 

LANG

·         Lang độc

·         Lang sa

 

LÃNG

·         Lãng

·         Lãng phí

·         Lãng tử

 

LÃNH

·         Lãnh

·         Lãnh hội

·         Lãnh mệnh

·         Lãnh tụ

 

LAO

·         Lao

·         Lao công hạn mã

·         Lao lung

·         Lao lý

·         Lao tâm tiêu tứ

 

LÃO

·         Lão

·         Lão bạng sinh châu

·         Lão Đam

·         Lão giáo

·         Lão hủ

·         Lão mã thức đồ

·         Lão Quân

·         Lão thành

·         Lão Tô: Tô Đông Pha

·         Lão Trang

·         Lão Tử

 

LẠY

·         Lạy là gì?

 

LÂM

·         Lâm chung

·         Lâm tuyền khoáng dã

 

LÂN

·         Lân

·         Lân bang Nam quốc

·         Lân mẫn ân cần

·         Lân tuất thương sanh

 

LẤP

·         Lấp ngõ tài hiền

 

LẬP

·         Lập

·         Lập công chiết quả

·         Lập công chiết tội

·         Lập đức

·         Lập lệ

·         Lập luận

·         Lập ngôn

·         Lập pháp

·         Lập thân hành đạo

·         Lập thệ

·         Lập trường

·         Lập vị

 

·        

·         Lê dân

·         Lê hoắc

·         Lê nguyên - Lê thứ

 

LỄ

·         Lễ

·         Lễ bạc tâm thành

·         Lễ bái

·         Lễ giáo

·         Lễ nghi phong hóa

·         Lễ nghĩa

·         Lễ Nhạc

·         Lễ Phật khán kinh

·         Lễ Sanh

·         Lễ sĩ

·         Lễ sính

·         Lễ thành

·         Lễ triều Chí Linh

·         Lễ vật

·         Lễ Viện

 

LỆ

·         Lệ châu

·         Lệ thuộc

 

LI, LÍ

·         Li, Lí

 

LỊCH

·         Lịch

·         Lịch đại tiên vong

·         Lịch lãm - Lịch duyệt

·         Lịch sự

·         Lịch thư

·         Lịch triều

 

LIÊM

·         Liêm sỉ

·         Liêm sĩ

 

LIÊN

·         Liên

·         Liên bần tuất khổ

·         Liên đài

·         Liên đối (Liễn đối)

·         Liên đới

·         Liên hoa

·